Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας
Κλείσιμο Παραθύρου
Γενική άποψη του Μουσείου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων