Αρχαιολογική Συλλογή Γαλαξιδίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Η πρόσοψη του μουσείου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Ι' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων