Αρχαιολογικό Μουσείο Μυστρά
Κλείσιμο Παραθύρου
'Αποψη του Μουσείου του Μυστρά
© 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων