Αρχαιολογικό Μουσείο Καστελλόριζου
Κλείσιμο Παραθύρου
Μερική εσωτερική άποψη της αυλής του Μουσείου από νοτιοανατολικά.
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΒ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων