Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Θ. Βρυζάκη, "Η Εξοδος του Μεσολογγίου"
© Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου