Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου
Κλείσιμο Παραθύρου
E. de Lunsac "Σκηνή από την Εξοδο"
© Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου