Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών
Κλείσιμο Παραθύρου
Εγχρωμες φιγούρες διαφόρων τύπων του Θεάτρου Σκιών
© Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών