Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου
Κλείσιμο Παραθύρου
Πρόσοψη του μουσείου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων