Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαυρίου
Κλείσιμο Παραθύρου
Πίνακας επεξηγηματικός της διαδικασίας εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλεύματος. Μικρή αίθουσα μεταλλείων Μουσείου Λαυρίου
© Β ΕΠΚΑ - ΤΑΠ