Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Κλείσιμο Παραθύρου
Προθήκη με ανδρικά και γυναικεία εξαρτήματα Γεωμετρικής περιόδου
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων