Μόνιμη Έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας
Κλείσιμο Παραθύρου
Ψηφιδωτό δάπεδο με τις τρεις Χάριτες
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© ΙΔ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων