Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Το λυκόφως του Βυζαντίου 1204-1453
Κλείσιμο Παραθύρου
Χρυσοκέντητος επιτάφιος
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
© Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού