Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου
Η Ρόδος από την παλαιοχριστιανική εποχή μέχρι την κατάληψή της από τους Τούρκους (1522)
Κλείσιμο Παραθύρου
Προθήκη με αμφορείς
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού