Οχυρώσεις
 
Πύλη
Πύλη Λεόντων Μυκηνών (Μυκήνες)
Τείχη
Κυκλώπεια τείχη Μυκηνών (Μυκήνες)
Τείχος Μυκηναικής Ακρόπολης Γλα (Κάστρο)
Τείχος της Ακρόπολης (Αθήνα)