Διοικητικά κτήρια
 
Μέγαρο
Μέγαρο νεολιθικής εποχής στο Σέσκλο (Σέσκλο)
Μέλαθρον Μυκηναϊκής Ακρόπολης Γλα (Κάστρο)
Μυκηναϊκά κτίσματα στο Μενελάειον (Σπάρτη)