Λατρευτικά μνημεία
Ιερό κτήριο
Προϊστορικό κτήριο Ολυμπίας (Ολυμπία)
Σπήλαιο
Βραχοσκεπή Μποϊλα (’γιος Μηνάς)
Δικταίον άντρον (Ψυχρός)
Σπήλαιο Αγίας Παρασκευής ή Σκοτεινό (Ηράκλειο)
Σπήλαιο Ειλειθυίας (Αμνισός)
Σπήλαιο Ιδαίον ’ντρον (Ανώγεια)
Σπήλαιο Καμαραϊκό (Καμάρες)
Σπήλαιο Κύκλωπα Πολύφημου (Μαρώνεια)
Σπήλαιο Κωρύκειο ’ντρον (Δελφοί)
Σπήλαιο Σπηλιαρίδα Λατζιμά (Κρήτη)
Σπήλαιο Τραπέζα (Κρήτη)