Διοικητικά κτήρια
Βουλευτήριο
Βουλευτήριο Αρχαίας Αγοράς (Αθήνα)
Βουλευτήριο Δωδώνης (Δωδώνη)
Βουλευτήριο Ολυμπίας (Ολυμπία)
Πρυτανείο
Θόλος Αρχαίας Αγοράς (Αθήνα)
Πρυτανείο Δωδώνης (Δωδώνη)
Πρυτανείο Ολυμπίας (Ολυμπία)