Αναμνηστικά - Διακοσμητικά μνημεία
Αναθηματικό μνημείο
Ανάθημα του Δαόχου (Δελφοί)
Βάθρο της Νίκης του Παιωνίου (Ολυμπία)
Βάθρο του Αγρίππα (Αθήνα)
Ζάνες (Ολυμπία)
Αψίδα
Αψίδα Γαλερίου (Θεσσαλονίκη)
Πύλη του Αδριανού (Αθήνα)
Θησαυρός
Θησαυροί της Ολυμπίας (Ολυμπία)
Θησαυρός των Αθηναίων (Δελφοί)
Θησαυρός των Σιφνίων (Δελφοί)
Τρόπαιο
Τρόπαιο της μάχης των Λεύκτρων (Λεύκτρα)
Χορηγικό μνημείο
Μνημείο Λυσικράτους (Αθήνα)
Σπήλαιο Ωλιάρου (Αντίπαρος)
Ωρολόγιο
Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρήστου (Αθήνα)