Λουτρά
 
Θέρμες - Λουτρά
Θέρμες Κρονίου (Ολυμπία)
Θέρμες Λεωνιδαίου (Ολυμπία)
Μικρό Βαλανείο (Ελεύθερνα)
Ρωμαϊκές θέρμες Αλιβερίου (Αλιβέρι)
Χαμάμ
Τσαρσί Χαμάμ (Μυτιλήνη)