Οχυρώσεις
 
Πύργος
Λευκός Πύργος (Θεσσαλονίκη)
Πύργος Μπελένη (Λέρος)
Σκοτεινή Φυλακή στο Κάστρο Χίου (Χίος)
Τείχη
Τείχος της Ακρόπολης (Αθήνα)
Τείχος της Βέργας (Κάτω Βέργα)