Υδραγωγείο με βρύση στη Δροσιά (Γενί-Καβέ) (Χώνος)
Υδραγωγείο "Μεγάλη Βρύση" στο Κράσι (Κράσι)
Υδραγωγείο Νιόκαστρου Πύλου (Πύλος)
Υδραγωγείο στη θέση Αγία Παρασκευή Ταράτσας στη Λαμία Φθιώτιδας (Λαμία)
Υδραγωγείο-υδατογέφυρα στην Αλσούπολη (Νέα Ιωνία)
Υδραγωγείο-υδατογέφυρα στην Ελευθερούπολη (Νέα Ιωνία)
Υδραλέτης (Ιερό Άμμωνα Δία) (Καλλιθέα)
Υπαπαντή (Καλαμάτα)
Υπόγεια Δεξαμενή Μυκηνών (Μυκήνες)
Υστεροαρχαϊκός ναός (κέντρο Θεσσαλονίκης) (Θεσσαλονίκη)
Υστερορωμαϊκό οικοδόμημα στη Μυτιλήνη (Λέσβος)