Χαλκοθήκη (Αθήνα)
Χαρουπόμυλος Πανόρμου (Πάνορμο)
Χορηγικό Μνημείο του Θρασύλλου (Αθήνα)
Χορηγικό Μνημείο του Νικία (Αθήνα)
Χριστός της Ιερουσαλήμ, Κάλυμνος (Χώρα)