Ωδείο (Αρχαία Κόρινθος)
Ωδείο Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη)
Ωδείο Γόρτυνας (Άγιοι Δέκα)
Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Αθήνα)
Ωδείο Πατρών (Πάτρα)
Ωδείο του Αγρίππα (Αθήνα)
Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρήστου (Αθήνα)