ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Δημοτικού Σχολείου στο Δήμο Λειψών
Το Δημοτικό σχολείο Λειψών κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1940 και ανήκει στο Δήμο Λειψών του νομού Δωδεκανήσων.

Το κτήριο είναι ισόγειο, με ορθογώνια απλή κάτοψη και υπήρξε, στην αρχική του μορφή, ένα ισορροπημένο δείγμα κτηριακού συγκροτήματος με νεοκλασικά χαρακτηριστικά. Η τετράριχτη στέγη του, η οποία προσέδιδε μεγαλύτερο ύψος στο κτήριο και εξασφάλιζε την αναλογία σε σχέση με την κάτοψή του, αφαιρέθηκε τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ΄60.

Η αρχιτεκτονική σύνθεση της κύριας όψης χαρακτηρίζεται από τη συμμετρική οργάνωση των ανοιγμάτων γύρω από έναν κεντρικό κατακόρυφο άξονα, όπου τοποθετείται η κύρια είσοδος. Δύο παραστάδες που καταλήγουν σε κιονόκρανο τη διακοσμούν, οι οποίες συμπληρώνονται από ένα αναγεννησιακό τριγωνικό αέτωμα από πωρόλιθο. Ενώ τα δύο άκρα αποτελούνται από παράθυρα οριοθετημένα από πώρινα πλαίσια, στις δύο ακμές της πρόσοψης υπάρχουν παραστάδες.

Η συμμετρία επιτυγχάνεται με τα ανοίγματα των όψεων. Στις τρεις όψεις (νότια, βόρεια, ανατολική) τοποθετούνται πόρτες εισόδου στο κέντρο του κατακόρυφου άξονα και τα παράθυρα βρίσκονται συμμετρικά ως προς τον άξονα αυτό.

Ένας υπαίθριος ιδιωτικός χώρος απομονώνει το κτίσμα από το δρόμο με ένα χαμηλό μαντρότοιχο.

Η χρήση του κτηρίου ως σχολείο αλλά και η αρχιτεκτονική του το καθιστούν σημαντικό για τον οικισμό και είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων, καθότι αποτελεί χώρο εμπέδωσης και διάδοσης των ελληνικών γραμμάτων και της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης στους Λειψούς. Χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 2001.