ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © 8η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων
Άποψη του κτηρίου
Ο φούρνος στο Μεσαγρό (πρώην φούρνος Μαρμαρέλλη - Χατζηκωνσταντή) ανήκει από το 1985 στο Υπουργείο Πολιτισμού και βρίσκεται στον οικισμό του Μεσαγρού. Εντάσσεται στα μνημεία παραγωγής και εμπορίου. Πρόκειται για ένα ισόγειο πέτρινο κτίσμα που κατασκευάστηκε στις αρχές του αιώνα και λειτουργούσε μέχρι τα τέλη του 1970 σαν φούρνος.

Στο βόρειο τοίχο του υπάρχει τοιχογραφία του Θεόφιλου διαστάσεων 3.60 x 3.50 μ., και χρονολογείται γύρω στην δεκαετία του 1930 και παριστάνει σκηνές από την ιστορία του ψωμιού. Στο εσωτερικό παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς την διαμόρφωση του χώρου (παραδοσιακός τρόπος παρασκευής άρτου) με το χαρακτηριστικό πατάρι-ζυμωτήρι. Η αποκατάσταση του κτίσματος έγινε με σκοπό να λειτουργήσει σαν μικρό λαογραφικό Μουσείο.
Συντάκτης
Μαρία Ταπανλή-Δανιά, αρχιτέκτων - μηχανικός