ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Ζωοδόχος Πηγή Πρινός, κάτοψη ναού.
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη