ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Ο ναός της Ευαγγελίστριας
H Ευαγγελίστρια βρίσκεται στη Μεσόχωρα, στο καλντερίμι που οδηγεί από τη Μητρόπολη στο Βροντόχι. Πρόκειται για δίστυλο σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο ναό, μικρότερων διαστάσεων από τους άλλους του ίδιου τύπου ναούς στο Μυστρά, την Περίβλεπτο, δηλαδή και την Αγία Σοφία. Ανατολικά απολήγει σε τρεις αψίδες, πεντάπλευρη τη μεσαία και τρίπλευρες τις πλάγιες, που διακρίνονται για το πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοδομίας τους. Το ίδιο σύστημα τοιχοδομίας, εξάλλου, απαντά εκτός από την ανατολική πλευρά και στις κεραίες του σταυρού, όπως και στο τύμπανο του τρούλου. Ο υπόλοιπος ναός είναι κτισμένος με απλή λιθοδομή. Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος περιορίζεται στο ένα δίλοβο παράθυρο στη βόρεια κεραία του σταυρού και στο τύμπανο του δυτικού τοίχου του περιβόλου? παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χαράγματα στο εξωτερικό των τοίχων, στα οποία περιλαμβάνεται ένα με το όνομα ''Φραντζής''.

Εσωτερικά ο ναός κοσμείται με κτιστό τέμπλο. Η Ωραία Πύλη διατηρεί το περιθύρωμά της, με δυτικές επιδράσεις, θυμίζοντας αντίστοιχα βενετικού τύπου παραδείγματα σε ναούς της Κρήτης.

Τα λιγοστά ίχνη τοιχογραφιών στον τρούλο και στο Ιερό Βήμα δεν επιτρέπουν να ανασυνθέσουμε το αρχικό εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού. Ωστόσο, η τεχνοτροπική συγγένεια των σωζόμενων παραστάσεων με τα υστεροβυζαντινά σύνολα τοιχογραφιών στους υπόλοιπους ναούς του Μυστρά οδηγεί τη χρονολόγηση του διακόσμου στις αρχές του 15ου αιώνα.