ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Τοιχογραφικός διάκοσμος
Ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου στον Αρχαιολογικό χώρο Νοπηγείων Κισάμου, κτίστηκε κατά το πρώτο μισό του 15ου αιώνα, στη θέση ρωμαϊκού λουτρικού συγκροτήματος, ενσωματωμένο στην τοιχοποιία του ναού. Η εκκλησία έχει θεμελιωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της πάνω στους καλοδιατηρημένους αρχαίους τοίχους. Είναι εντυπωσιακό το σωζόμενο ύψος των τοίχων αυτών, το οποίο κυμαίνεται από 2μ. έως 3,20 μ. Έχουν ανασκαφτεί τμήματα έξι λειτουργικών χώρων χωρίς να αποκαλυφθεί το κτηριακό συγκρότημα στο σύνολο του, το οποίο εκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Εντοπίσθηκαν πήλινοι αγωγοί απομάκρυνσης του ύδατος από δύο χώρους καθώς και ένας υπόγειος κτιστός αεραγωγός, ο οποίος εξυπηρετούσε τη θέρμανση τριών χώρων, με τη κυκλοφορία θερμού αέρα. Τα πρώτα ανασκαφικά στοιχεία τοποθετούν την ανέγερση του συγκροτήματος στο 2ο αι. μ.Χ.

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου σώζεται σε καλή κατάσταση με τοιχογραφικό διάκοσμο. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης πραγματοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του ναού, διαμόρφωσης του χώρου, αποκάλυψης και συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου. Ο διάκοσμος σώζεται αποσπασματικά και είναι έργο καλής ποιότητας του α΄ μισού του 15ου αιώνα. Ιδιαίτερο εικονογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η απεικόνιση της Αγίας Τριάδας στο ανατολικό τύμπανο με τη μορφή του τριπρόσωπου και αντί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, της παράστασης του οσίου Παχωμίου με τον άγγελο, που φέρει το μοναχικό σχήμα.
Συντάκτης
Λαμπρινή Λιμαντζάκη, Μαρία Σκόρδου, Αρχαιολόγοι