ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
© Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων
Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρα
Στις παρυφές του οικισμού του ορεινού χωριού Μεσκλά και σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο, είναι κτισμένος ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Το μνημείο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μονόχωρης εκκλησίας μικρών διαστάσεων, όπως απαντάται στην Ενετοκρατούμενη Κρήτη. Το κτήριο αποτελείται από δύο μέρη, τον κυρίως ναό και τον μεταγενέστερο δυτικό νάρθηκα. Ο ναός είναι μονόχωρος με δύο ζεύγη τυφλών αψιδωμάτων που συνδέονται μεταξύ τους με συμφυή παραστάδα, ενώ στη θέση του βορειοδυτικού αψιδώματος υπάρχει θύρα. Σε μεταγενέστερη φάση ?άγνωστη χρονολογικά? διανοίχθηκε στο νοτιοανατολικό αψίδωμα μικρό παράθυρο. Ο δυτικός νάρθηκας προστέθηκε στον ναό στο α΄ μισό του 14ου αι., όπως υποδεικνύεται από χάραγμα με λατινική αρίθμηση που φέρει τη χρονολογία 1349 στον βόρειο τοίχο του χώρου.

Το εικονογραφικό πρόγραμμα ακολουθεί σε γενικές γραμμές την τυπική διάταξη των τοιχογραφημένων ναών του 14ου αι. Όπως υποδεικνύεται από την κτητορική επιγραφή, ο ναός ανακαινίστηκε και τοιχογραφήθηκε εκ νέου στις 15 Μαΐου 1303, με κτήτορα τον μοναχό Λεόντιο το Χωσάκυ, και ζωγράφους τον Θεόδωρο Δανιήλ και τον ανιψιό του Βενέρη.
Συντάκτης
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων