ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, © ΚΓ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Μινωϊκή αγρέπαυλη στα Κανιά, 1.
Νότια της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς και δυτικά του Μετροπολιανού ποταμού ανασκάφθηκε το 1958 μεγάλη μινωική αγρέπαυλη στη θέση ''Κανιά''. Πρόκειται για αντιπροσωπευτικό δείγμα αγρέπαυλης, που χρονολογείται στη νεοανακτορική περίοδο (1.700 - 1.450 π.Χ.) και περιλάμβανε τριάντα δωμάτια και χώρους. Πολλά δωμάτια ήταν αποθήκες και περιείχαν σχεδόν ακέραιους σαράντα πίθους και ακόμη περί τους είκοσι σπασμένους, που χρησίμευαν για την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων. Οι περισσότερες αποθήκες έχουν κεντρικό πεσσό για τη στήριξη της οροφής. Τέσσερα δωμάτια με κτιστά θρανία χαρακτηρίστηκαν ως ιερά. Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν πήλινα εδώλια της μινωικής θεάς των φιδιών με υψωμένα χέρια καθώς και αναθήματα ή τελετουργικά σωληνωτά σκεύη.
Συντάκτης
Εγγλέζου Μαρία