ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο ναός είναι κοιμητηριακός και ανήκει στο σταυροεπίστεγο τύπο. Στα ανατολικά απολήγει σε ημικυκλική αψίδα, ενώ στα δυτικά προσκολλάται μεταγενέστερος νάρθηκας. Στα βόρεια του ναού έχει προστεθεί σε μεταγενέστερη εποχή λιθόκτιστο οστεοφυλάκιο. Ο ζωγραφικός διάκοσμος του ναού, που σώζεται σχεδόν ολόκληρος, εντάσσεται σε καλό επαρχιακό καλλιτεχνικό ρεύμα και χρονολογείται στον 14ο αιώνα.

Λειτουργεί ως κοιμητηριακός ναός του χωριού.

Eνδιαφέρον παρουσιάζουν τα πλησιέστερα χωριά, όπου σώζονται αξιόλογα μνημεία. Στο Λογγανίκο υπάρχουν ο Αγ. Γεώργιος, οι Αγ. Απόστολοι (14ου αιώνα) και η Κοίμηση της Παναγίας (15ου αιώνα). Ο ενοριακός ναός της Γέννησης της Παναγίας στο Καστόρι κοσμείται με αξιόλογη ζωγραφική (αρχών 20ου αιώνα) και με ξυλόγλυπτο τέμπλο.