ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Το δικαστικό μέγαρο της Σπάρτης είναι νεοκλασσικό κτίριο, διώροφο με μεταγενέστερη προσθήκη Β'ορόφου στο νότιο τμήμα. Παρουσιάζει συμμετρική διάταξη στην κάτοψη και στις όψεις όπως και την τυπική διαίρεση σε βάση-ισόγειο, που προεξέχει λίγο γύρω σε σχέση με τους ορόφους, κορμό-όροφος και στέψη-στέγη. Στην βόρεια πρόσοψη, επί της Λυκούργου τονίζεται ιδιαίτερα ο κεντρικός άξονας με την κεντρική εσοχή που αρχικά αποτελούσε την είσοδο του ισογείου κάτω από πρόπυλο το οποίο έχει κλειστεί μεταγενέστερα. Στον Α' όροφο δημιουργείται εξώστης στο σημείο αυτό. Στην συμμετρία συμβάλλουν και τα αετώματα στην στέψη των δύο πτερύγων και η διάταξη των ανοιγμάτων εδώ και στις άλλες όψεις.

Η στέγη του διώροφου τμήματος είναι δίρριχτη και παρουσιάζει στην πρόσοψη τα δύο αετώματα και βαρύ κυματιοφόρο γείσο κάτω από την στέγη, ενώ στο τριώροφο τμήμα νότια η στέγη είναι τετράρριχτη και το βαρύ γείσο του διώροφου τμήματος συνεχίζει στην στάθμη του δαπέδου του Β' ορόφου ως πολύ λεπτότερο γείσο. Εξίσου λιτό είναι και το γείσο κάτω από την στέγη του Β' ορόφου.

Τα ανοίγματα του Α΄ορόφου έχουν έντονα κλιμακωτά πλαίσια και κυματοφόρα γείσα από τραβηχτό πάνω από το πρέκι και κάτω από το περβάζι. Ενώ τα παράθυρα του Β' ορόφου παρουσιάζουν μόνο το πλαίσιο. Στο ισόγειο τα ανοίγματα είναι χωρίς διακοσμητικά στοιχεία και προστατεύονται από απλά σταυρωτά σιδερένια κιγκλιδώματα.

Στο κέντρο του κτιρίου κατασκευάστηκε γύρω στο 1950 προσθήκη με υπερυψωμένο δώμα από μπετόν στην στάθμη του γείσου της στέγης του Β' ορόφου. Έτσι ώστε σε τρεις πλευρές του δημιουργούνται φεγγίτες.

Οι διάφορες επεμβάσεις και επισκευές που γίνανε κατά καιρούς προκάλεσαν αρκετές αλλοιώσεις.
Συντάκτης
Βεατρίκη Γάττου, αρχιτέκτων-μηχανικός