ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Η οικία Ματάλα βρίσκεται στην ΒΔ-γωνία της διασταύρωσης των οδών Λυκούργου και Λεωνίδου. Πρόκειται για διώροφο κτίριο με υπόγειο, σκεπάζεται με τετράρριχτη κεραμοσκεπή και περιβάλλεται δυτικά και βόρεια από τον κήπο του.

Παρουσιάζει νεοκλασσικά αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία. Κτίστηκε σε δύο φάσεις. Το αρχικό κτίριο είναι το γωνιακό τμήμα στο οποίο προστέθηκε ως δυτική πτέρυγα (επί της Λυκούργου) η επίσης διώροφη, μεταγενέστερη προσθήκη. Πράγμα που φαίνεται από το ψευδοπεσσό ο οποίος, ενώ ήταν γωνιακός όπως συνηθίζεται, βρίσκεται εδώ να χωρίζει την νότια πρόσοψη σχεδόν στην μέση. Επίσης αλλάζει στην νέα πτέρυγα η συμμετρία στην τοποθέτηση των ανοιγμάτων σε σχέση με το αρχικό τμήμα όπου η συμμετρία που ορίζεται βασικά από τους εξώστες και από τα ανοίγματα, είναι απόλυτη. Όλα τα ανοίγματα του ισογείου είναι μεγάλα, έχουν ημικυκλικό φεγγίτη, αλλά μόνο στο αρχικό κτίριο προστέθηκαν από ένας λεπτός ψευδοπεσσός στους πεσσούς μεταξύ τους. Στον όροφο τα ανοίγματα είναι μικρότερα, πλαισιώνονται με κορνίζες που "στηρίζουν" ένα γείσο. Οι εξώστες, ένας στον κεντρικό άξονα της ανατολικής πρόσοψης και τρεις στην νότια όψη, είναι από μάρμαρο (δάπεδα και φουρούσια) και έχουν περίτεχνα σιδερένια κιγκλιδώματα. Το ισόγειο κτίστηκε, τόσο το αρχικό τμήμα του κτιρίου όσο και η προσθήκη, με λιθοδομή σε ισόδομο σύστημα.
Συντάκτης
Βεατρίκη Γάττου