ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Πρόκειται για διώροφο νεοκλασικό κτίσμα, σε αξιόλογο δενδρόφυτο περιβάλλοντα χώρο. Πιθανολογείται ότι μελετήθηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Ε.Τσίλλερ το 1911 από Ιταλούς τεχνίτες, καθώς επίσης ότι διακοσμήθηκε με αξιόλογες οροφογραφίες, με την επίβλεψη του Ε.Τσίλλερ.

Η μορφολογική και διακοσμητική σύνθεση του Κτιρίου χαρακτηρίζεται κύρια από την ισόρροπη σύνθεση των κλασικιστικών στοιχείων. Ιδιαιτερότητα παρουσιάζει η μαρμάρινη εσωτερική σκάλα, το προστώο στην κεντρική είσοδο, τα επιμελημένα σφυρήλατα κιγκλιδώματα, οι οροφογραφίες και ο περιβάλλων χώρος. Η επικάλυψη της στέγης είναι κεραμοσκεπής, με κεραμίδια βυζαντινού τύπου, η οποία απολήγει σε γείσο με γησίποδες, σταγόνες και τραβηχτές οριζόντιες ταινίες.
Συντάκτης
ΔΠΚΝΜ του ΥΠΠΟ