ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Δημοτικού Σχολείου Αγριδίου
Το Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αγριδίου είναι αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής ειδικής χρήσεως, το οποίο χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από το κληροδότημα Συγγρού και είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του χωριού αυτού. Στην πρόσοψη είναι διαμορφωμένη ισόδομη τοιχοποιία, από λευκή πέτρα. Χαρακτηρίζεται η πρόσοψη από συμμετρία και αετωματική απόληξη στη στέγη. Τα παράθυρα πλαισιώνονται από παραστάδες λίθινες, που απολήγουν σε επίσης λίθινα επίκρανα. Η στέγη είναι ξύλινη και καλύπτεται από γαλλικού τύπου κεραμίδια.
Συντάκτης
Γατοπούλου Ευγενία, Αρχιτέκτων-Μηχανικός