ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Μονή Κωνσταμονίτου, © 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Γενική άποψη της μονής
Η Μονή Κωνσταμονίτου βρίσκεται ανάμεσα στις Μονές Ζωγράφου και Δοχειαρίου, μισή ώρα από τη θάλασσα από την πλευρά του Σιγγιτικού κόλπου και είναι αφιερωμένη στον πρωτομάρτυρα Στέφανο. Το καθολικό κτίζεται μετά τα μέσα του 19ου αι., στον τύπο του αθωνικού καθολικού, πάνω στα ερείπια του παλιότερου ναού και διαθέτει 9 παρεκκλήσια.

Η μονή αναφέρεται από τον 11 αι. Στις αρχές του 14ου αι. καταστρέφεται. Αυτoκρατορικά χρυσόβουλλα καθορίζουν τα σύνορά της και Σέρβοι ηγεμόνες συγκαταλέγονται στους ευεργέτες της. Στα μεταβυζαντινά χρόνια οι περίοδοι ακμής εναλλάσσονται με περιόδους ανέχειας.

Από τα κειμήλια της μονής ξεχωρίζουν οι εικόνες του Πρωτομάρτυρος Στέφανου, της Θεοτόκου Οδηγήτριας και της Θεοτόκου Αντιφωνήτριας. Υπάρχουν ακόμη λειψανοθήκες, εκκλησιαστικά σκεύη, χρυσόβουλλα κ.ά. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται 110 χειρόγραφα και πολλά βιβλία. Στη μονή είναι εγκατεστημένη αδελφότητα 30 περίπου μοναχών.
Συντάκτης
Ιωάννης Ταβλάκης, αρχαιολόγος