ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Γενική Γραμματεία Πολιτισμούύ
Άποψη Ιεράς Μονής Παναγίας Ολυμπιώτισσας
Η Ιερά Μονή Ολυμπιώτισσας θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μοναστηριακά σύνολα του θεσσαλικού χώρου. Αποτελείται από το καθολικό και τον νάρθηκα.

Το καθολικό της μονής είναι ναός τετράστυλος και τιμάται στην μνήμη της Παναγίας. Το ναό περιθέει στοά εν είδει νάρθηκος. Οι τοιχογραφίες είναι σύγχρονες με την ανέγερση του ναού (14ος αιώνας). Ανάμεσά τους διακρίνεται η προσωπογραφία του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου.

Σήμερα λειτουργεί ως μονή.

Στην Ιερά Μονή Ολυμπιωτίσσης πραγματοποιήθηκαν αναστηλωτικές εργασίες στο καθολικό καθώς και εργασίες συντηρήσεως των τοιχογραφιών αυτού.
Συντάκτης
Γ.Χ. Παπαναστασούλη, αρχαιολόγος