ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Σταυροπηγιακή Μονή, που ιδρύθηκε μάλλον τον 16ο αιώνα. Διεδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στις Κρητικές επαναστάσεις και μάλιστα στην επανάσταση του 1866, οπότε υπήρξε καταφύγιο και κέντρο των επαναστατών. Υπήρξε πλουσιώτατη Μονή με μεγάλη κτηματική περιουσία. Το 1831 ιδρύθηκε σ΄αυτήν η πρώτη Ελληνική Σχολή.

Το καθολικό ανήκει στον τύπο του δίκλιτου ναού, αφιερωμένου στον ΄Αγιο Ιωάννη Θεολόγο και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, οικοδομήθηκε το 1836, αλλά έχει υποστεί μεταγενέστερες επισκευές. Η Μονή διαθέτει κελλιά, το παλαιό ηγουμενείο που μετατράπηκε σε ξενώνα, το νέο ηγουμενείο του 1900, βιβλιοθήκη και μουσείο.