ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Έχει αποκαλυφθεί μεγάλο συγκρότημα εργαστηρίου κεραμεικής του 3ου αιώνα π.Χ με δύο δεξαμενές, βοηθητικούς χώρους, δύο μεγάλους κλιβάνους (διάμετρος: 2 μ.) και τέσσερις μικρότερους, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν αρχαϊκά πιθάρια με εμπίεστη διακόσμηση. Σε βαθύτερα στρώματα αποκαλύφθηκαν:

α) γεωμετρικός τάφος και

β) τοίχος μεγάλου αρχαϊκού οικοδομήματος.

Η ανασκαφή άρχισε το 1986. Συνεχίσθηκε στο διπλανό κοινοτικό δρόμο το 1990 και σήμερα, ο χώρος που ενοποιήθηκε διατηρείται σε υπόγειο κάτω από τη σύγχρονη οικοδομή.