ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Βρίσκεται λίγο ψηλότερα από τη στοά και κάθετα σχεδόν ως προς τον άξονα εκείνης. Χρησίμευε, κατά τον Κ. Κουρουνιώτη, για τη φιλοξενία των επισήμων επισκεπτών των αγώνων. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο μεγάλο κτήριο διαστάσεων 38Χ20 μ., με τους εξωτερικούς παχείς τοίχους κτισμένους με ωραίες καλοδουλεμένες λιθοπλίνθους κατά το πολυγωνικό σύστημα και σωζόμενους σε μέγιστο ύψος 2 μ. Το εσωτερικό του δεν είχε ερευνηθεί, αλλά κάποιες παλαιότερες τομές και η συνεχιζόμενη σήμερα έρευνα δείχνουν ότι χωριζόταν εσωτερικά σε δωμάτια από λεπτότερους τοίχους με μικρότερους λίθους. Προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα της εσωτερικής διαρρύθμισης του. Ενδεχομένως υπάρχουν κεντρική αυλή, στην οποία οδηγεί διάδρομος από την είσοδο, και γύρω από αυτήν τα διάφορα δωμάτια. Σε ένα από αυτά βρέθηκαν δύο κτιστές λεκάνες με υδραυλικό κονίαμα εσωτερικά, στις οποίες έφερνε νερό αγωγός, ενώ δεύτερος αποχέτευε αυτές. Σε άλλο δωμάτιο υπάρχει η βάση κίονα που υποστήριζε τη στέγη, ενώ ένα άλλο δωμάτιο ήταν υπόγειο. Τα βορειότερα δωμάτια, πάντως, φαίνεται ότι βρίσκονται ψηλότερα από τα νότια. Στη νότια πλευρά του κτηρίου βρίσκεται η είσοδος, πλ. 2,65 μ. Χρονολογείται στο τέλος του 4ου αι. π.Χ. Οι τομές στο εσωτερικό του απέδειξαν ότι εξακολούθησε να χρησιμοποιείται ή ξαναχρησιμοποιήθηκε κατά τα χριστιανικά χρόνια. Στη δεύτερη, μάλιστα αυτή χρήση, στο δάπεδο ενός από τα δωμάτια, βρέθηκαν δύο κατάλογοι Λυκαιονικών, οι οποίοι αναφέρουν μεγάλον αριθμό ονομάτων νικητών, τις πόλεις καταγωγής τους και τα διάφορα αγωνίσματα στα οποία ενίκησαν. Από τα κινητά ευρήματα, σημαντικές είναι οι κεραμίδες της στέγης, που φέρουν τις υπογραφές των εργαστηρίων ΑΠΕΛΛΙΔΑ και ΚΛΕΙΔΑΣΔΑ.
Συντάκτης
Πετρόπουλος Μιχάλης, αρχαιολόγος, Προϊστάμενος ΛΘ' ΕΠΚΑ