ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο ΧΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Βρίσκεται στην κορυφή του βουνού και έχει κωνικό σχήμα. Έχει δημιουργηθεί τεχνητά από τα υπόλοιπα των θυσιών. Γι' αυτό το χώμα του είναι κατάμαυρο, γεμάτο από κάρβουνο, λείψανα καμένων οστών ζώων και χαρακτηριστικά μικροευρήματα, από τα οποία προκύπτει ότι η λατρεία του Δία εδώ ήταν αρχαιότατη και η αρχή της ανάγεται στους προϊστορικούς και όχι στους αρχαϊκούς χρόνους, όπως πιστευόταν έως πρόσφατα, δηλαδή πριν ξεκινήσει η νέα ανασκαφική δραστηριότητα από το 2006. Η πυρά των θυσιών είχε την εποχή του Κουρουνιώτη διάμετρο 30 μέτρων και πάχος 1,50 μ. Οι νέες ανασκαφές, όμως, δείχνουν ότι το πάχος πρέπει να ήταν μεγαλύτερο. Χαρακτηριστικά είναι τα ασημένια νομίσματα που βρίσκονται μέσα στην πυρά, από τα οποία ξεχωρίζουν εκείνα της Αίγινας (χελώνες), όπως και τα μικρά χάλκινα ειδώλια του Δία. Από την εξέταση των οστών διαπιστώθηκε ότι θυσιάζονταν πρόβατα, χοίροι, βόδια και κατσίκια, ακόμη και πουλιά, αλλά κανένα οστό δεν ήταν ανθρώπινο, άρα οι ανθρωποθυσίες αποτελούν μύθο. Το θέμα, πάντως, της ανθρωποθυσίας στο Λύκαιο όρος έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων, αλλά οι περισσότεροι δεν αποδέχονται ως πραγματικότητα αυτό, ασχέτως αν το επαναλαμβάνουν ως δεδομένο και συγγραφείς των χριστιανικών χρόνων. Απλώς οι δοξασίες για ανθρωποθυσίες πρέπει να υποκρύπτουν το αρχέγονο και πρωτόγονο της λατρείας.

Ο χωμάτινος βωμός δημιουργήθηκε στην επίπεδη κυκλική επιφάνεια της κορυφής του λόφου, που είχε διάμετρο 50 μ. περίπου.

Αξίζει να ατενίσει κανείς από την κορυφή του βωμού προς όλες τις κατευθύνσεις και θα δει να ανοίγεται μπροστά του σχεδόν ολόκληρη η Πελοπόννησος. Προς τα βόρεια το μάτι φθάνει πέραν από τα βουνά της Γορτυνίας και βλέπει την Κυλλήνη και τον Ερύμανθο. Στα ανατολικά την πεδιάδα της Μεγαλόπολης και τον άνω ρου του Αλφειού από τις πηγές του, στα νοτιοανατολικά τον Πάρνωνα και τον Ταΰγετο, στα νότια τη Μεσσηνία, τη θάλασσά της, την Ιθώμη και την Τριφυλλιακή χώρα, στα δυτικά τον Νέδα με τα χωριά του και το ναό του Επικούρειου Απόλλωνος στις Βάσσες και στα βορειοδυτικά την πεδιάδα της Ηλείας και το Ιόνιο Πέλαγος.
Συντάκτης
Πετρόπουλος Μιχάλης, αρχαιολόγος, Προϊστάμενος ΛΘ' ΕΠΚΑ