ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Αρχοντικό με βαρύ εξωτερικό αρχιτεκτονικό διάκοσμο και ενδιαφέρουσα εσωτερική διακόσμηση. Μαρμαρόκτιστο με λαξευτή ισόδομη λιθοδομή και αέτωμα στον άξονα του τρίτου ορόφου. Χαρακτηριστικά είναι τα καλοδουλεμένα τοξωτά ανοίγματα των καταστημάτων στο ισόγειο και ο εξαιρετικής τέχνης διάκοσμος στους ορόφους (μπαλκονοποδιές, φουρούσια, γείσα παραθύρων με γεισίποδες). Είναι έργο του Συριανού αρχιτέκτονα Τ. Βλυσίδη.

Μετά από πρόσφατη επισκευή έχουν καταστραφεί οι τοιχογραφίες (κυρίως του κλιμακοστασίου).

΄Εχει κηρυχθεί ως έργο τέχνης με ζώνη προστασίας ως τα όρια της ιδιοκτησίας του. Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/989/16681/10.8.87, ΦΕΚ 475/Β/ 3.9.87.

Στεγάζει το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Κυκλάδων, στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει.