ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ναός του 12ου αιώνα, σταυροειδής εγγεγραμμένος, δικιόνιου τύπου, με νάρθηκα. Τοιχοδομία επιμελημένη, σύμφωνα με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής, διακοσμητικές πλίνθινες ταινίες και γλυπτά διαφράγματα. Αθηναϊκός τρούλος και μεταγενέστερο τοξωτό καμπαναριό με εντοιχισμένα τα γλυπτά του παλαιότερου τέμπλου. Το εσωτερικό του ναού καλύπτεται από επιχρίσματα, τοιχογραφίες μεταβυζαντινών χρόνων στο βόρειο τοίχο και την αψίδα.

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται ο ναός είναι πλούσια σε βυζαντινά μνημεία. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ο Ναός Ταξιαρχών στο Κουλούμι (13ος), ο Ναός Αγίου Ιωάννη στον οικισμό Μίνας (βυζαντινών χρόνων), ο Ναός Αγίας Σουλανής, κ.ά.

Η 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ήδη από το 1992 πραγματοποιεί εργασίες ανακεράμωσης, στεγανοποίησης, επισκευής λιθοδομών και διακοσμητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του ναού.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στεγανοποίησης των θεμελίων του ναού αποκαλύφθηκε οστεοφυλάκειο στη ΝΑ εξωτερική γωνία καθώς και δεξαμενή σε μικρή απόσταση από το νότιο τοίχο.