ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο ναός του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα κτίστηκε το 1836 -1843 στην ίδια περίπου θέση που βρισκόταν ο αρχικός ναός του Αποστόλου για την ύπαρξη του οποίου μας πληροφορεί το 986 ο επίσκοπος Κρεμόνας Λιουτπράνδος που τον είδε περνώντας με πλοίο από τον Πατραϊκό κόλπο.

Στην εικονογράφησή του εργάσθηκε και ο Κωνσταντιπολίτης ζωγράφος και συγγραφέας Γ. Χατζηασλάνης, γνωστός ως Βυζάντιος. Ανασκαφική έρευνα που έγινε νότια του ναού έφερε στο φως μεγάλο ρωμαϊκό βαλανείο.
Συντάκτης
Αναστασία Κουμούση, αρχαιολόγος