ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ο ναός εσωτερικά
Ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου στην Ανεμώτια της επαρχίας Μηθύμνης βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα του οικισμού, είναι μονόχωρος με δίρριχτη κεραμοσκέπαστη στέγη και σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε το 1702. Το εικονογραφικό πρόγραμμα παρεκλίνει από το παραδοσιακά καθορισμένο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κύκλος του μαρτυρίου του Αγ. Γεωργίου και οι σκηνές από την Αποκάλυψη.
Συντάκτης
Αθηνά - Χριστίνα Λούπου, Αρχαιολόγος