ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Άποψη του εσωτερικού του σπηλαίου
Το Σπήλαιο Πηγάδα βρίσκεται στα ανατολικά της οδού Ιτέας-Γαλαξιδίου, πλησίον της ακτογραμμής του Κορινθιακού κόλπου, σε απόσταση 4 χλμ. από το Γαλαξίδι και 6 χλμ. από την Ιτέα Φωκίδας. Πρόκειται για μεγάλο σπήλαιο μήκους περίπου 120 μ. και μέγιστου πλάτους 60 μ., που έχει απομείνει στη δυτική πλευρά μεγάλης κυκλικής δολίνης, λεκάνης δηλαδή που έχει δημιουργηθεί από την κατακρήμνιση της οροφής μεγαλύτερου σπηλαίου που βρισκόταν στη θέση αυτή. Η είσοδός του Σπηλαίου Πηγάδα βρίσκεται σήμερα σε εσοχή του βράχου της δολίνης και είναι τοξωτή. Το σπήλαιο αναπτύσσεται σε επάλληλους χώρους σε διαφορετικά επίπεδα και διαθέτει πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο. Υπάρχει λίμνη στο εσωτερικό του με σταλακτίτες μέσα στο νερό.Η χρήση του στην αρχαιότητα τεκμηριώνεται από τα διάσπαρτα θραύσματα κεραμικής τόσο στο χερσαίο τμήμα όσο και στην περιοχή της λίμνης. Ανάμεσα στα ευρήματα εντοπίζεται σημαντικό ποσοστό Νεολιθικής κεραμικής (4ης χιλιετίας π.Χ.), κυρίως χονδρής και από ακάθαρτο πηλό, που ανήκει σε πιθοειδή αποθηκευτικά αγγεία και γενικά αγγεία οικιακής χρήσης. Μετά την προϊστορική περίοδο, το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε στα Ρωμαϊκά και Υστερορρωμαϊκά χρόνια.Το σπήλαιο δεν αποτελεί οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο.
Συντάκτης
Στέλλα Κατσαρού, αρχαιολόγος