ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Ο ναός πιθανότατα οικοδομήθηκε επάνω στα ερείπια παλαιότερου κτίσματος, του μεταβατικού εγγεγραμμένου τύπου. Ενεπίγραφες πλάκες εντοιχισμένες στο δυτικό τοίχο, επάνω από την είσοδο, μαρτυρούν ότι ο ναός ανακαινίσθηκε από τον Νικόλαο Καλόμαλο το 1065 μ.Χ.

Ο ναός είναι απλός δικιόνιος εγγεγραμμένος με νάρθηκα και τρούλλο, που υποστηρίζεται από τοίχους. Στην ανατολική πλευρά σχηματίζονται τρεις αψίδες από τις οποίες η μεσαία είναι μεγαλύτερη. Το κωδωνοστάσιο στη νότια πλευρά είναι μεταγενέστερη προσθήκη. Οι τοίχοι έχουν οικοδομηθεί με την τυπική πλινθοπερίκλειστη τεχνική και κοσμούνται με κεραμεικό (Κουφικό) διάκοσμο. Οι τοιχογραφίες του εσωτερικού χρονολογούνται στον 19ο αιώνα.

Ο ναός υπέστη σοβαρές καταστροφές κατά την Επανάσταση του 1821 αλλά αναστηλώθηκε το 1840. Το ιερό και ο άμβωνας του ναού έχουν αναστηλωθεί.