ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
Οικοδομήθηκε γύρω στο 1000 μ.Χ στην περιοχή του Ανεμόμυλου από μάστορες της Αττικής ή Βοιωτίας σε προϋπάρχον καθολικό μονής, προς τιμήν του Αγ. Ανδρέα και έπειτα των Αγίων Ιάσωνα και Σωσιπάτρου. Από την αρχική διακόσμηση σώζονται ελάχιστες τοιχογραφίες του 11ου - 13ου αι. Απέκτησε αργότερα εικόνες του κρητικού Εμμ. Τζάνε (17ος αι.).

Ο ναός ανήκει στον τύπο του απλού δικιονίου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλλο. Είναι κτισμένος σύμφωνα με το πλινθοπερίκλειστο σύστημα, φέρει κεραμοπλαστικό διάκοσμο και για το κτίσιμό του χρησιμοποιήθηκε και αρχαίο υλικό.

Κατά τα έτη 1960, 1969, 1972,1976, 1978 έγινε συντήρηση του μνημείου, καθαρισμός τοιχογραφιών και φορητών εικόνων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.