ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
Η είσοδος της Φανταξοσπηλιάρας
Το σπήλαιο Φανταξοσπηλιάρα βρίσκεται περίπου 16 χλμ. ανατολικά του Ρεθύμνου στην περιοχή Σπηλιαρίδια. Είναι γνωστή και με τα ονόματα Σπηλιάρα, Γρά Σπηλιά, Μεταξόσπηλιος.

Στην επιβλητική είσοδο του σπηλαίου (ύψος 6,5 μ., πλάτος 1,6 μ.) οδηγεί ένα παλιό μονοπάτι. Η Φανταξοσπηλιάρα έχει επιμήκη ανάπτυξη, καθώς έχει διανοιχθεί κατά μήκος ενός ρήγματος. Το συνολικό μήκος του σπηλαίου είναι 214 μ. Ένας κατωφερής διάδρομος οδηγεί από την είσοδο στην πρώτη αίθουσα του σπηλαίου, που βρίσκεται 6 μ. χαμηλότερα. Ο ογκώδης και επιβλητικός λιθωματικός διάκοσμος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά σε ορισμένα σημεία από τη χρήση εκρηκτικών από το παρακείμενο εγκαταλελειμμένο λατομείο αδρανών υλικών. Η επίσκεψη στο σπήλαιο θεωρείται επικίνδυνη λόγω του κινδύνου καταπτώσεων από σταλακτίτες και κολώνες που έχουν ραγίσει.

Εντός της Φανταξοσπηλιάρας δεν έχει διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα. Ωστόσο σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, χρησιμοποιήθηκε στην Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο (1.400-1.100 π.Χ.), καθώς και στα Ελληνιστικά (323-30 π.Χ.), Ρωμαϊκά (30 π.Χ.-324 μ.Χ.), Βυζαντινά (324-1.204 μ.Χ.) και Ενετικά (1.210-1.669 μ.Χ.) χρόνια. Στην αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο, ενώ δε μπορεί να αποκλεισθεί και η χρήση της ως ιερού.
Συντάκτης
Ηλίας Λιακόπουλος