ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΩΤΟΘΗΚΗ
 
 
© Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άποψη Βενετόκλειου Γυμνασίου στη Ρόδο
Το Βενετόκλειο Γυμνάσιο βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου, στην οδό Βενετοκλέων. Χτίστηκε το 1910, ύστερα από δωρεά των Μίνωα και Δημήτρη Βενετοκλή, στο μεγάλο κοινοτικό οικόπεδο που έφθανε ως την Αστική Σχολή και το Καζούλειο Παρθεναγωγείο.

Πρόκειται για νεοκλασικό ισόγειο κτήριο με ημιϋπόγειο, λιθόκτιστο με κεραμοσκεπή στέγη. Στο κέντρο της πρόσοψης έξι μεγάλοι κίονες σχηματίζουν μια εσοχή όπου και βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτηρίου και δύο δευτερεύουσες. Μια επιβλητική σκάλα οδηγεί σε αυτήν την εσοχή και την κεντρική είσοδο. Άλλες δύο είσοδοι βρίσκονται στις πλαϊνές όψεις του κτίσματος.

Πλήθος μορφολογικών στοιχείων ζωγραφίζουν τις όψεις. Διακοσμητικές ταινίες διατρέχουν ολόγυρα το κτήριο, πεσσοί εντοιχισμένοι στην τοιχοποιΐα περιβάλλουν τα παράθυρα.

Η διάταξη του κτηρίου γίνεται σε σχήμα σταυρού. Διακρίνεται ο έντονος τονισμός του κεντρικού άξονα και η συμμετρική διάταξη των ανοιγμάτων και όλων των μορφολογικών στοιχείων των όψεων. Μετά την κεντρική είσοδο, ένας μεγάλος διάδρομος - χωλ και ένας κάθετος δευτερεύον οδηγεί στις δύο πλαϊνές εισόδους. Διακοσμητικές ταινίες, σιδερένια διαχωριστικά κάγκελα και γύψινα σχέδια στην οροφή στολίζουν την αίθουσα.

Στο οπίσθιο μέρος του κτηρίου έχει γίνει μεγάλη προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας, για τις ανάγκες του γυμνασίου. Η προσθήκη αυτή δεν είναι ορατή από την πρόσοψη και έχει χαρακτηρισθεί επιτυχημένη, καθώς έχει συνδεθεί αρμονικά στη μορφολογία του παλαιού κτηρίου. Μεγάλη αυλή περιβάλλει το κτήριο, περιφραγμένη με υψηλό πέτρινο τοίχο, η είσοδος στην οποία γίνεται από μεγάλη σιδερένια αυλόπορτα.

Το κτήριο διατηρείται σε καλή κατάσταση και στεγάζει σήμερα το γυμνάσιο και λύκειο της πόλης της Ρόδου.